Årsskrift 1985 | 100,- / 150,-

HISTORIEGLIMT 1985

Innhold Forfatter Side
Forord 5
Kragerøsangen Nanna Schwengaard 6
Kragerø mellom torvene Håkon Finstad 7
Hans Bjørn Wenneberg Bjørn Sandberg 38
Wiborggården på Barthebryggen i Kragerø Ulf Hamran 43
På kryss og tvers med “Bondevennen” i Kragerø Håkon Finstad 56
Kragerø og skipsfarten 1840-1850 Odd Robbestad 76
Fotografier fra vår nære fortid Arne Fred Solbekk 119
Årsberetning 1984/85 126
Lagets regnskap 128
Kvalifikasjoner

Publisert

15/01/2015