Årsskrift 1984 | 100,- / 150,-

HISTORIEGLIMT 1984

Innhold Forfatter Side
Forord 5
Fengsel – rådhus – kirke Bjørn Sandberg 7
“Fama” på Jens Lauersens skatoll ADA POLAK 21
Glade og trygge oppvekstår i en storfamilie i Kil Helene Brynemo 33
Fjordglimt ungdomslag Kai A. Køhler 49
“Naadigste Konge!” Roar Svendsen 67
“Svensker i annenhvert hus” Håkon Finstad 79
Årsberetning 1983/84 125
Lagets regnskap 127
Kvalifikasjoner

Publisert

12/01/2015