Årsskrift 1983 | 100,- / 150,-

HISTORIEGLIMT 1983

Innhold Forfatter Side
Forord 5
Den gamle veien til og fra Kragerø Bjarne Rennemo 7
Hildur Salvesens historie Inger Sandberg 18
Gumøyknuten signalstasjon Arne Jensen 28
“Det var akkurat som det skulle så være!” Thomas Gunnulfsen 33
Bjørnsborgbakken i tekst og bilder Øyvind Evensen og Håkon Finstad 62
Til Smyrna med is fra Kragerø Hans Børresen 90
Omkring en festdag i Kragerø for hundre år siden Bjørn Sandberg 95
“Land, land forut!” HåkonFinstad 105
Årsberetning 1982/83 125
Lagets regnskap 127
Kvalifikasjoner

Publisert

09/01/2015