HISTORIEGLIMT 1979

Innhold Forfatter Side
Nærglimt fra Jomfruland under Napoleonskrigene Håkon Finstad 7
Samferdsel over isen  Carl Darefjeld 34
Stråholmen – drama – hverdag – idyll  Inger Sandberg 38
Utdrag av årsberetning 1978/79 57
Historielagets regnskap 59
Samferdsel over isen Kai A. Køhler 23