Referat fra styremøte tirsdag 22.06.21

Referat fra styremøte tirsdag 22.06.21 Referat fra sist møte; godkjent Post mottatt; «Kunngjøring om oppstart av deltajeregulering for Jernbanekaia.» Post sendt; ingen   Saker: 15/21 Uttalelse til plan for detaljregulering av deler av Jernbanekaia. Willy sender...

Referat fra styremøte 26.05.21

Referat fra styremøte onsdag 26.05.21 Referat fra sist møte; godkjent Post mottatt; Brev fra en som ønsket å vite noe om vi kjente til Bygdeborger i distriktet her. Post sendt; Willy har sendt en uttalelse om kulturminneplanen for Kragerø kommune, også sendt til TA og...

Guidet tur med Ulf Hamran 3. juni.

«500 år Kragerø historie på 500 meter" Ulf Hamran skal 3. juni kl. 12.30 ha guidet tur med start fra bunn av Barthebakken inn til Petersholet.  Gratis tur. Dette er et samarbeid med Kulturkontoret, "Senioren" og Kragerø og Skåtøy Historielag.

Referat fra Årsmøtet 2020

REFERAT FRA ÅRSMØTE I KRAGERØ OG SKÅTØY HISTORIELAG 2021 TORSDAG 06.05.21 Møtet ble holdt på Kragerø Biograf. 6 stk. frammøtte og 6 fra styret. Leder Willy Nilsen ønsket velkommen. SAKSLISTE: Godkjenning av: – Innkalling, annonse i KV: godkjent – Saksliste (utdelt på...

Referat fra styremøte 06.05.21

Referat fra styremøte torsdag 06.05.21 Tilstede: Willy Nilsen, Bjørn Olaf Isaksen, Oddbjørn Gudmestad, Tor Dønvik,  Else Bjørg Finstad og Nora Bothner. Forfall: Arvid Sand, og Trygve Braatø. Sak: 13/21 Økning av kontingent. Det ble enstemming vedtatt å øke...

Referat fra styremøtet 21.04.21

Referat fra styremøte onsdag 21.04.21 Tilstede: Willy Nilsen, Bjørn Olaf Isaksen, Oddbjørn Gudmestad og Nora Bothner. Forfall: Arvid Sand, Else Bjørg Finstad og Trygve Braatø. Referat fra sist møte; godkjent Post mottatt; Hilsen fra Ulf Hamran hvor han takker for...