Årsmøtet 2020

Torsdag 27. august kl 18.30 i Legatsalen.
Mer info. kommer.