Der kan ikke ventes meget, serdeelis merkværdigt, om saa lidet et Stæd som dette.

Slik starter Marcus Bærnholt (1705 – 1773) sin historie – en av de aller første beskrivelsene

vi har av det gamle Kragerø. Det var en tid med store klasseforskjeller og fattigdom. Ikke bare

er det en personlig og spennende beretning – den har også vist seg å være troverdig. Nå pre-

senteres denne historien for første gang i sin helhet –  både i originalversjon og i transkripsjon.

Boken gir også et innblikk i livet til den allsidige Marcus Bærnholt og alle interessene og ferdig-

hetene hans. Navnet Bærnholt er først og fremst knyttet til Det Bærnholtske Legat som han og

hans kone Catharina Mortensdatter opprettet for å hjelpe dem som ikke var i stand til å brødfø

seg selv.  De ønsket å bidra til å lindre noe av den lidelse og fattigdom de så rett utenfor stue-

døren.  Testamentet og hvem som fikk nyte godt av legatet, blir omtalt i et eget kapittel.

 

Marcus Bærnholt er ukjent for de fleste som lever i dag.  Derfor er det på høy tid at denne

bemerkelsesverdige mannen og by historien hans trekkes fram fra glemselen.

 

Vi sitter fremdeles med en liten beholdning.  Pris kr. 250 / kr. 350