KULTURARVEN I KRAGERØ

Hva blir framtida?

Berg-Kragerø Museum

Søndag 15.09 kl.13.00

PROGRAM
Ulf Hamran: Kort historikk over Berg-Kragerø Museums bygninger
Else Bjørg Finstad: Eiendomshistorien gjennom en vandring på stedet

PAUSE Enkel servering med kaffe og kaker i museets kafé

Harald Botner: Status for Kragerø kommunes kulturminneplan
Diskusjon: Hvilken vei vil formidlingen og forvaltningen av kulturarven gå?