Restbeholdning per dato 22 eksemplar.

“LØP OG KJØP”