Boken presenterer viktige deler av bygningsarven vår, og inneholder mange nye opplysninger om de gamle husene langs strandgatene i Kragerø.

Fortellingen starter i 1661, da husene i byen ble taksert for første gang.

Så tar forfatteren for seg tiden fram til 1765 og viser hvordan kragerøfolk bodde på 1600- og 1700-tallet.  Deretter følger vi historien om husene på Barthebrygga og P. A. Heuches gate fram til våre dager.

Ikke minst får vi høre om det brede spekter av personer som bodde i husene.  Vi får innblikk i livet bak fasadene, der det var både drama og idyll.

Boken er illustrert med en rekke bilder fra gammel og ny tid.