Kragerø og Skåtøy historielag feiret sine første 40 år:

Risør er imponert

– Vi har mye å lære av hverandre. Vi må finne prosjekter vi kan samarbeide om på en god måte. Jeg er imponert over hvordan dere driver i Kragerø, sier Jan Einar Henriksen, leder i Søndeled og Risør Historielag.

Kragerø og Skåtøy Historielag avrundet sitt jubileumsår med en festmiddag på Villa Bergland. En rekke tillitsvalgte, trofaste samarbeidspartnere og bidragsytere var spesielt invitert.

Et nøkkelord for historielaget i Kragerø er samarbeid. Dette kom fram ved flere av talene under middagen. Ikke minst ble dette påpekt av leder Jan Einar Henriksen i Søndeled og Risør Historielag.

Historielaget i Risør hadde nylig besøk av sine kolleger fra Kragerø, spesielt for å høre hvordan man i Kragerø hadde gått fram når det store trebindsverket om Kragerøs historie ble skrevet. I Risør er de midt i prosessen med å markere sitt byjubileum. Risør, som er en noe yngre by enn Kragerø, har valgt en annen løsning til sitt bokverk. Byen i Agder fikk sine kjøpstadsprivilegier i 1723.

Lederen i historielaget i Risør mente at historielagene har mye å lære av hverandre, fordi byene har mange likhetstrekk. Spesielt imponert var Henriksen av Historieglimt, men også over måten historielaget samarbeider med andre.

Spiller på lag

Dette ble trukket fram av både historielagets leder, Kåre Preben Hegland, ordfører Jone Blikra og kultursjef Harald Bothner. Det var historielaget som i sin tid var pådriver for det store trebindsverket om Kragerø.

– Historielaget var en pådriver i bokprosessen, sa Kåre Preben Hegland som var ordfører da arbeidet med historieverket ble påbegynt.

Daværende leder i Historielaget, Sverre Okkenhaug satt i bokkomiteen og var en av pådriverne for å samle hele kommunen om boken.

Kjell Ove Heistad i Sannidal Historielag var også glad for samarbeidet med Kragerø og at det er en styrke for kommunen at man har to historielag som jobber godt hver for seg og som har forskjellige oppgaver.

Per Norseng, som representerte stiftelsen for Berg museum, viste også til det nære samarbeidet med historielaget. Han kunne opplyse at stiftelsen nå jobber med å få ansatt en person skal kan drive museet, foreløpig over en toårsperiode.

40 viktige år

Kragerø og Skåtøy historielag har satt spor etter seg i de 40 årene de har virket.

Kai Køhler, som var Historielagets første leder, tok for seg oppstarten og arbeidet det aller første året. Selve stiftelsesdatoen er 27. april 1978. De som betalte 300 kroner som en engangssum fikk livsvarig medlemskap, noe flere gjorde.

At Historielaget gjennom 40 år har vært en viktig bidragsyter for å samle inn historiske hendelser til glede for kommende generasjoner, er bøkene «Historieglimt» beviser på.

– På disse 40 årene har vi gitt ut 40 bøker på til sammen over 7000 sider med lokalhistorie. Disse er skrevet av til sammen 116 bidragsytere. Håkon Finstad har skrevet flest artikler med 43 til sammen. Neste på denne lista er Inger Sandberg med 32, opplyste den tidligere historielagslederen.

– Vi har flere spennende bokprosjekter på gang, sa Hegland.

Stor forening

Kragerø og Skåtøy Historielag har i dag 730 medlemmer og foreningen er en av Kragerøs største og mest aktive.

Hegland fortalte på jubileumsmøtet at Historielaget har fått en ny hjemmeside, hvor det skal være lettere å finne fram til artikler som er utgitt. I neste Historieglimt, som kommer om kort tid, har skoleelever skrevet små artikler om hvordan de ser på det året man har lagt bak seg.

– Vi håper dette skal bli noe vi kan fortsette med i årene som kommer. Det er viktig at de unge er med når historien skrives.

Jimmy Åsen

FLERE BILDER FRA JUBILEET FINNER DU UNDER BILDEGALLERI