Kragerø og Skåtøy Historielag hadde satt dato for sitt årsmøte 24.mars, men grunnet corona-situasjonen måtte dette naturlig nok avlyses.

Vi er usikre på når årsmøtet kan gjennomføres og tror nok ikke det kan bli før tidligst høsten 2020.

Utsendelse av årets medlemskontingent har blitt litt forsinket, men vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Etter ekstraordinært styremøte pr. e-post, er det bestemt at kontingenten, også i år, blir på kr. 150. Vi håper at du ønsker å fortsette å støtte vårt arbeid for å styrke interessen og kunnskapen rundt lokalhistorien i vårt distrikt.

På vår hjemmeside www.kragerohistorielag.no kan du også bli Grasrotgiver. Vi setter stor pris på all støtte.

Historielaget blir å finne i Kragerø sentrum i år også med salg av bøker og mange gode tilbud.

Vi ønsker deg og dine en god vår og sommer.

 Med vennlig hilsen,

Kragerø og Skåtøy Historielag