Referat fra styremøtet 21.04.21

Referat fra styremøte onsdag 21.04.21 Tilstede: Willy Nilsen, Bjørn Olaf Isaksen, Oddbjørn Gudmestad og Nora Bothner. Forfall: Arvid Sand, Else Bjørg Finstad og Trygve Braatø. Referat fra sist møte; godkjent Post mottatt; Hilsen fra Ulf Hamran hvor han takker for...

Referat fra styremøtet 24.02.21

  Referat fra styremøte onsdag 24.02.21 Forfall; Tor Dønvik, Arvid Sand, Else Bjørg Finstad og Trygve Braatø. Referat fra sist møte; godkjent. Post mottatt; Høringsuttalelse, Solbekkgården/Biørnegården Post sendt; Uttalelse/innlegg til KV om utbyggingen av (Garnvik...

ÅRSBERETNING 2019

ÅRSBERETNING 2019 Årsmøtet 2018 ble holdt 19.mars 2019 i Legatsalen, ca. 35 personer var tilstede. Leder Kåre Preben Hegland ønsket alle velkommen og innkalling, annonse i KV og årsmøtets saksliste ble godkjent.  Leder ble valgt som møteleder, Nora Bothner og Linn C....