Årsmøtet 2020 vil bli avlyst grunnet regjeringens innstraminger i møtevirksomhet i denne perioden. Det vil bli satt opp ny møtedato senere.