Årsmøtereferat 2022

 Årsmøtet ble avholdt i Kragerø Faste Billedgalleri 28.04.2022.

27 medlemmer møtte frem.

Møtet startet med et foredrag om Fredrik Hougen (1820-1911), kirkesanger og skolelærer. Hougen var den store pådriveren for en offentlig folkeskole i Kragerø. Han jobbet i kirke og skolen i 57 sammenhengende år, til han var 81 år.

Foredraget ble holdt av Olav Drevland, som fikk overrekt en gave for interessant historiefortelling.

Selve årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Ingen innvendinger. Godkjent.
 2. Willy Nilsen ble valgt som møteleder; referent: Nora Bothner
 3. Bjørn Olaf Isaksen og Nora Bothner leste årsberetningen. Ingen kommentarer. Godkjent.
 4. Regnskapet for 2021 ble lest av Oddbjørn Gudmestad. Godkjent.
 5. Kontingenten ble ikke endret – den er nå på kr. 200,-
 6. Ingen innkomne saker.
 7. Valget ble ledet av Willy Nilsen. Valgkomitéen har bestått av Dag Paus-Knudsen og Vidar Paus-Knudsen. Disse var ikke til stede.

 

Det nye styret:

Willy Nilsen, leder                                                   gjenvalg for 2 år

Nora Bothner sekretær                                         ikke på valg

Bjørn Olaf Isaksen, nestleder,                               ikke på valg

Tor Dønvik, styremedlem                                       ikke på valg

Anne-Karine Sandmo, styremedlem                      valgt for 2 år

Inger Nina Isaksen, styremedlem                          valgt for 2 år

Else Bjørg Finstad, styremedlem                            (perm.)

Trygve Braatø, styremedlem                                  (perm.)

Sigrid Haug, varamedlem                                      valgt for 1 år

Marthe Thistel Nøtsund, varamedlem                   valgt for 1 år

 

Anne-Kristine Aas og Per Johnny Thoresen, varamedlemmer, ønsket ikke gjenvalg.

Leder takket de to for innsatsen med en gave. De vil fortsette sitt arbeid i redaksjonskomiteen for Historieglimt

 

Trine Jørgensen Dahll, revisor og de to i valgkomiteen ønsket ikke gjenvalg

Styret fikk fullmakt til å utnevne ny revisor og ny valgkomité

 

Orienteringer:

Kragerø og Skåtøy Historielag skal utgi Fredrik Hougens Kragerøminner på nytt i en bok som vil være til salgs i løpet av 2022.

Oddbjørn Gudmestad går ut av styret, men fortsetter som forretningsfører. Funksjonen som kasserer ved siden av forretningsføreren ivaretas av leder.

Hjemmesiden oppdateres.

Vi vil delta på Kulturminnedagene i september, hvor temaet er «Drivkraft».

Evt.

 • Det kom forslag fra de fremmøtte om turer og arrangementer som kan være aktuelle.
 • Videre kom det ønske om mer samarbeid med ulike lag, som Bergvennene, Billedgalleriet etc.
 • Gode ideer for å nå ut til nye og nåværende medlemmer kom også frem.
 • Da det kan oppstå «møtekollisjoner, dvs. flere møter samme dag i lag og foreninger med «felles» publikum, ble det foreslått et samarbeid med disse hvor arrangementer for møter o.l. blir delt og informert om slik at vi unngår at disse faller på samme dag.

 

Referent; 29.04.22 Nora Bothner