ÅRSMØTE 2022

avholdes i Kragerø Faste Billedgalleri

TORSDAG 28. APRIL KL.18.00

Foredrag av Olav Drevland om Fredrik Hougen

Etter foredraget;

Årsmøtesaker i følge vedtektene.

Forslag som ønskes behandles må været i styret i hende innen 15. april.

Kaffe og enkel bevertning.

VELKOMMEN!