ÅRSMØTE 2020
Torsdag 26. mars kl. 18.30 i LEGATSALEN
Før pausen: Vanlige årsmøtesaker Etter pausen blir det foredrag av
daglig leder på Berg – Kragerø Museum
INGRID BRUSTAD
Tema:
«Berg og fremtidige muligheter»
–––––––––––––––––––––––
Forslag til årsmøtet må være styret ihende innen 19. mars
VELKOMMEN!
www.kragerohistorielag.no
Kragerø og Skåtøy Historielag