Tilstede: Kåre Preben Hegland, Trygve Braatø, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Else Bjørg Finstad og Oddbjørn Gudmestad

SAKSLISTE:

Referat fra forrige styremøte: godkjent.
Post mottatt:
E-post: Biørns gravsteder: Kåre Preben Hegland sender mail videre til Dagny Karlander. Viser til bok av Hopstock om Søndre Kalstad som befinner seg på Berg Museum. Det finnes også noen artikler i Historieglimt.
– Hilsen fra AnneKristine Aas der hun takker for fin gjennomført jubileumsfest.
Post sendt:
Brev til Hamran, jubileumsfest: Kåre Preben Hegland sendte brev til Ruth Hamran som dessverre ikke kunne komme på jubileumsfesten
Orienteringer:
Siste nytt om hjemmesiden:

Oddbjørn Gudmestad og Kåre Preben Hegland har gjort noen små rettelser på hjemmesiden. Det er fortsatt noen rettelser som Fjellvann skal gjøre. Historielaget ber om et arkiv under; Kategorier.

Dybedalsgruva?Oddbjørn Gudmestad orienterte: hengelås satt på sikringsskapet. Kontroll fra el-verket, hvor det oversendes en rapport til Historielaget. Historielaget må ha internkontroll av Dybedalsgruva med jevne mellomrom.
JubileumsfestenAlt foreløp som planlagt. Har fått flere positive tilbakemeldinger.
Aabøs foredrag 21/11Mange mennesker deltok på et bra foredrag. Historielaget spør Aabø om å komme og orientere om ansiktsgjenkjenningsprogram.
Salg av Historieverket (3 bind). Møte med kommunenHarald Bothner kontaktet Sverre Okkenhaug og Kåre Preben Hegland og ba om et møte ang. videre salg av verket. Forlaget har engasjert et reklamefirma; bøkene skal bl.a. kunne kjøpes på nett. Historielaget legger lenke på sin hjemmeside, der man vil komme rett inn på salgssiden til Historieverket.
• Boka til Edith Thiseth?Foreløpig ikke noe nytt. Tas opp igjen på neste møte.

Sak 25/18: Historieglimt 2018, presentasjon 6. desember. Presentasjon av Historieglimt. Kåre Preben Hegland og evt. Bjørn Olaf Isaksen, presenterer. Illustrasjon forberedes til hver artikkel.

Octopus har sagt ja til å synge. Kåre Preben Hegland tar kontakt med koret etter styremøtet. En sang i starten – så presentasjon – to sanger etter presentasjonen.
Det blir en liten pause før Torstein Kiil innlegg.
Torstein Kiilforedrag om bok om Stråholmen.
Kommunens utdeling av håndverker- og byggeskikkspris. Hører med kommunen om de ønsker kulturinnslag før deres prisutdeling. Nora Bothner snakker med Harald Bothner.
Annonse:  snakker med Bjørn Olaf Isaksen.
Gaver til deltagere.

Sak 26/18: Julesalget 2018F.o.m.7/12, t.o.m. 21/12. Vaktliste lages. Oddbjørn Gudmestad setter opp tilbudspakker.

Sak 27/18: EventueltHistorielaget kan bidra med skilt angående Reichelt familien. Kjell Ove Heistad og Kåre Preben Hegland skal møte Harald Bothner på Rådhuset angående hvor et skilt medinformasjon om Reichelt familien kan stå.

Neste styremøte 17/1-19.

Kragerø,3/12-18

Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)